ЦЯЛОСТНО И ЧАСТИЧНО АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ПО чл.26, т.7 от ЗДДС /адв. Л. Владикин/

За пълния текст, моля, обърнете се към нас.