(Български) Анализ на разпоредбите на обратно действие на §2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби от Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 1998 г. за кредитиране на банки в левове срещу обезпечение /адв. Л. Владикин/

Sorry, this entry is only available in Български.