(Български) Приложима ли е разпоредбата на чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ при данъчното облагане на доходите на адвокати /адв. Л. Владикин/

Sorry, this entry is only available in Български.