Процесуално легитимирано ли е гражданско дружество да обжалва постановление за налагане на запор върху банкова сметка или запор върху вземане на трето лице за публични задължения на участник в него? Законосъобразност на обезпечителните мерки. /адв. Л. Владикин/

Процесуално легитимирано гражданско дружество