Георги Стефанов

e-mail: lawyerspartnership@vladikinslavov.com

Позиция: Адвокатски сътрудник

Образование:

Професионален опит:

  • „Адвокатско дружество Владикин, Славов и партньори” (2015- понастоящем);

Основни дейности и отговорности:

  • Оказва цялостно съдействие в работата на съдружниците в адвокатското дружество;
  • Комуникира със съдилища, съдебни изпълнители и други държавни и общински институции;
  • Извършва превод на документи.

Езици: Английски език, Руски език