Христо Попов

Email:  h.popov@abv.bg

Позиция: Юрист

Образование:

  • Септември 2000 – Юни 2006

НБУ Специалност „Право”

Професионален опит:

  • Май 1991 Септември 2006

“Тера” АД – Червен Бряг

Позиция: Управител

  • Септември 2006 – Юли 2009

“КАРРАТ   ГРУП” ЕООД

Позиция: юрисконсулт

  • Октомври 2009 – Октомври2011

„Адвокатско дружество Владикин, Славов и партньори”

Позиция: юрисконсулт

Езици:

Английски, Руски


ПАРТНЬОРИ