Нотариус Сергей Янков

Възпитаник на Английската езикова гимназия –
гр. Пловдив.

Завършва и се дипломира като магистър
по специалността „Право” в СУ „Кл. Охридски”.

Професионална квалификация и опит –
дългогодишен стаж по специалността като
адвокат и прокурор.

До 2001 г. прокурор във Върховна
касационна прокуратура.

През периода 2001 – 2006 г., по време на процеса
срещу българските медици, е консул на Република
България в Триполи – Либия.

От 2006 г. до 2008 г. е председател на
Национално бюро за правна помощ.

От 15.11.2008 г. е вписан като нотариус
под номер 542 в регистъра на Нотариалната
камара.


ПАРТНЬОРИ