(Български) Tрето допълнено и преработено издание на книгата “Данък върху добавената стойност и акциз при вътреобщностната търговия в Европейския съюз” /адв. Л. Владикин/

Sorry, this entry is only available in Български.