Условия за ползване

Моля, прочетете внимателно следните условия

Настоящата интернет страница (www.vkslawyers.com както и цялото й съдържание) и информацията, която тя съдържа не може да бъде променяна, разпространявана, публикувана, постоянно съхранявана или използвана по какъвто и да било начин, без предварително разрешение от Адвокатско дружество „Владикин, Славов и Партньори“.

Адвокатско дружество „Владикин, Славов и Партньори“ не гарантира, че информацията, излъчена към сървърите на интернет страницата (www.vkslawyers.com) няма да бъде разкривана на трети лица.

Адвокатско дружество „Владикин, Славов и Партньори“ произвежда и поддържа съдържанието на настоящата интернет страница по възможно най-точния и разбираем начин, но не може да гарантира по какъвто и да е начин пълна точност, разбираемост и коректност на съдържането. Съществува възможност част от информацията да е невярна или частично невярна. За сигурност, винаги можете да се сържете с Адвокатско дружество „Владикин, Славов и Партньори“ директно чрез формата за контакт или на отделните подстраници на настоящата интернет страница.

Една от главните цели на Адвокатско дружество „Владикин, Славов и Партньори“ е да поддържа интернет страницата (www.vkslawyers.com) възможно най-защитена, но винаги трябва да се има предвид вероятността, трети лица незаконно да прихванат предаваната информация или чрез незаконни действия да си осигурят достъп до информацията, съхранявана на сървърите, където интернет страницата (www.vkslawyers.com) се съхранява.

Посещавайки тази интернет страница (www.vkslawyers.com), всеки нейн посетител/потребител се съгласява с горепосочените условия.


НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ
  1. Captcha