ПРОСПЕРИТЕТЪТ НА ГЕРМАНСКАТА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ – ПОСТИЖЕНИЕ ЕДИНСТВЕНО НА НЕМСКИЯ ИНЖЕНЕРЕН ГЕНИЙ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНО СЛЕДСТВИЕ НА ЕФЕКТИВНА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА /адв. П. Славов/

За пълния текст, моля, обърнете се към нас