Относно специалния режим за касова отчетност по ЗДДС /адв. Л. Владикин/

Специален режим за отчитане на ДДС