Няколко думи за нас

„Адвокатско дружество Владикин, Славов и партньори”, /ФН 13202 от 2005г,, партида №28, том I, стр.119 на СГС/, е сред водещите адвокатски кантори в България. Дружеството е юридическо лице, регистрирано съгласно Закона за адвокатурата, вписано е в регистрите на Софийска адвокатска колегия и на Софийски градски съд.

Адвокатското дружество предлага правно обслужване и консултации в областта на търговското право, облигационното право, вещното право, гражданския процес и арбитража, административното право и административния процес, данъчното и митническото право. Дружеството предлага и абонаментно правно обслужване.

Дружеството предоставя на своите чуждестранни клиенти, желаещи да инвестират в недвижимо имущество – земя и сгради и/или други активи в Р България – пакетни услуги, включващи регистрация, годишна поддръжка и обслужване, предоставяне на адрес на управление, счетоводно приключване и т.н. за дружество, чрез което да се придобие недвижимата собственост или да се извърши конкретната инвестиция.

„Адвокатско дружество Владикин, Славов и партньори” обединява дейността и професионалните усилия на учредителите- адвокати с дългогодишен практически опит. Екипът на Дружеството се състои от адвокати, подпомагани от стажант-юристи и административен персонал.

Към „Адвокатско дружество Владикин, Славов и партньори” са ангажирани като консултанти дългогодишни преподаватели от най-реномираните висши учебни заведения.

Работните езици на Адвокатското дружество са български, английски, немски, руски и френски.