адвокат Христо Ботев

Email:  hr_botev@abv.bg

GSM: 088 8309249

Позиция: Асоцииран адвокат

Образование:

1984- 1991г.- 142 ЕСПУ с преподаване руски език;

1991- 1996г.- Първа английска гимназия,гр.София с втори език- немски;

1997-2002г.- Софийски университет“Св.Климент Охридски”, Юридически

факултет, специалност “Право”

 Области на дейност:

Наказателно право и процесуално представителство по наказателни дела;

консултант по правни въпроси в областта на спорта

 

Езици:

Английски, немски и руски


ПАРТНЬОРИ