Кирил Казаков

Email: kiki_dk@abv.bg

Професия: Счетоводител

Образование:

-          Висше икономическо придобито в Икономически Университет – Варна, специалност: Счетоводсво и контрол в периода 1993 – 1997 г.

-          Средно-специално с профил Строителство и архитектура в ТСА” Кольо Фичето” гр. Бургас в периода 1986 – 1990 г.

Компетенции: Данъци, счетоводсво, изготвяне на  финансови отчети по МСС/МСФО

Езици: Руски


ПАРТНЬОРИ