адвокат Мариян Христов

e-mail: marian_hristov@abv.bg, studio_legale@abv.bg

Позиция: Асоцииран адвокат

Образование:

  • Софийски университет „Св.Климент Охридски”

Юридически факултет, Магистър по право

Специализация „Правораздаване“

 

Квалификации:

  • Магистратура  по международно търговско право  от Университета „Ла Сапиенца“- Рим, Италия през академичната 2007-2008г.

Професионален опит:

  • Адвокат от 2003г. до настоящия момент.

Членства:

  • Софийска адвокатска колегия

Области на дейност:

  •  Облигационно право, Търговско право,  Вещно право, Обществени поръчки, Инвестиции, Административно право, Структурни фондове на Европейския съюз;
  • Процесуално представителство по търговски и административни дела.

 

Езици: Италиански език


ПАРТНЬОРИ