адвокат Нелия Маринова-Янкова

Имейл: nelimarinova5@abv.bg

Позиция: Асоцииран адвокат

Образование:

  • Софийски университет „Св.Климент Охридски” Юридически факултет, Магистър по право-1969-1973
  • Средно образование град завършва в гр. Смолян

Професионален опит:

  • Юрисконсулт- 1975-декември-1978 в Градски народен съвет гр. Смолян
  • От 18.12.1978 г. до момента е Адвокат в Адвокатска колегия гр. Смолян
  • Лектор на семинари, организирани от САК (2014)

Членства:

Председател на АК Смолян

 


ПАРТНЬОРИ