Светослав Кьосев

Email: svkv@abv.bg

Позиция: юрист

Професионален опит:

• Дати (от-до) 1995 – 2006

Име и адрес на работодателя :Лесичово АД

Заемана длъжност: Член на съвета на директорите

 

• Дати (от-до)  1994 – 1999

• Име и адрес на работодателя : Министерство на икономиката

• Заемана длъжност : Главен експерт ; началник отдел Нормативно осигуряване

 

• Дати (от-до)  2004 -2010

• Име и адрес на работодателя : Прайм Пропърти БГ АДСИЦ

• Заемана длъжност: Член на съвета на директорите

 

• Дати (от-до)  2010 – понастоящем

• Име и адрес на работодателя Прайм Пропърти БГ АДСИЦ

• Заемана длъжност Изпълнителен директор

Образование:

1988-1993

Софийски университет „Свети Климент Охридски” , магистър по право

1983-1986

14 ЕСПУ гр. София и УПК-Търговски техникум гр.София

1975-1983

41 ОУ „Патриарх Евтимий”, гр. София

61 ОУ „Кирил и Методи” , гр. София

Езици:

Английски и руски

 


ПАРТНЬОРИ