адвокат Марияна Янкова

e-mail: mariyana_yankova@vladikinslavov.com

Позиция: Адвокат – съдружник

Образование:

  • Софийски университет „Св.Климент Охридски” 2002-2007 Юридически факултет – Магистър по право Специализация: Правораздаване
  • Софийски университет „Св.Климент Охридски” 2010-2011 Юридически факултет-Магистър по право Специалност „Право на Европейския съюз“

Професионален опит:

  • Адвокат- съдружник в „Адвокатско дружество Владикин, Славов и партньори”- (от 10.06.2011г.)
  • Младши адвокат в „Адвокатско дружество Владикин, Славов, Авджийски и партньори”- (01.05.2010 г – 01.06.2011 г)
  • Юрисконсулт в „ Адвокатско дружество Владикин, Славов, Авджийски и партньори”- (01.12.2008г- 20.04.2010 г)
  • Сътрудник в „Адвокатско дружество Владикин, Славов, Авджийски и партньори” (Oктомври 2005- 01.12.2008г)

Членства:

  • Софийска адвокатска колегия

Области на дейност:

  • Подпомагане във всички дейности на дружеството; изготвяне на искови молби и становища и подготовка на всички необходими документи по процесуалното представителство на клиентите; консултации по търговски сделки, изготвяне на договори и правни анализи по казуси във всички области на гражданското право;
  • Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции и административни и данъчни органи; работа в областта на търговското, облигационното, вещно, административно, данъчно право, обществени поръчки и др.

Езици: Английски и немски