адвокат Петър Славов

e-mail: peter_slavov@vladikinslavov.com

Позиция: Адвокат- съдружник

Народен представител в 43-то Народно събрание

Образование:

 • Софийски университет „Св.Климент Охридски“ Юридически факултет, Магистър по Право;
 • European Business School, London, Regent’s University Economics;
 • Университет за национално и световно стопанство Факултет „Международна икономика и политика”, МИО;
 • 91 Немска езикова гимназия „Проф.Константин Гълъбов”

Квалификации:

 • Специализирал в Лондон, Франкфурт на Майн и Париж

Професионален опит:

 • През 2014г. е избран за народен представител в 43-то Народно събрание. Участва активно в обществено-политическия живот на Република България;
 • Съветник към „Синята коалиция“ в 41-то Народно събрание; изготвил десетки законопроекти, парламентарни питания и декларации, внесени от народни представители от „Синята коалиция“ в защита на гражданите, малкия и средния бизнес и предприемачите;
 • Съдружник в адвокатско дружество (2006г.-понастоящем);
 • Преди това е заемал ръководни позиции в представителствата на големи международни финансови и холдингови компании в България;

Членства:

 • Софийска адвокатска колегия

Области на дейност:

 • Гражданско право, административно право, търговско право, данъчно право, митническо право;
 • Процесуално представителство по търговски и административни дела;

Награди и отличия:

 • Като Председател на неправителствена организция-гражданско сдружение през 2014г. е награден с наградата „Златен ключ” на програма „Достъп до информация”.

Публикации:

 • Aвтор на редица публикации по актуална проблематика в областта награжданското, административното, търговското и данъчното право;
 • Просперитет на германската автомобилна индустрия- постижение единствено на немския инженерен гений или закономерно следствие на ефективна държавна политика /адв. П. Славов/;

Езици: Немски, английски, френски и руски